Военмех Балтика техникалык университетинин окутуучулары Паттапов Евгений Сергеевич, Киреев Олег Леонидович жана программа жетекчиси т.и.к.,.доцент Гүлзат Өмүрбекованын илимий жетекчилигинин негизинде ИВТ багытынын бүтүрүүчү магистранттары магистрдик жумуштарын талкуулап, анда иштин илимий максаттуулугу жана практикалык милдеттери боюнча магистранттар пайдалуу маалыматтарга ээ болушту.