Илим изилдөө практикасы
Информатика жана эсептөө техникасы багытынын магистранттары илим изилдөө иштери боюнча алгачкы көндүмдөрдү алуү үчүн 18-апрелден 3-майга чейин практика өтөөгө чыгышты. Магистранттар программа түзүүгө үйрөнүү менен изилдөө ыкмасында илимий ишти аткарышат.