Информатика жана эсептөө техникасы багытынын магистрлерди даярдоо программалары боюнча программалык аккредитациядан өтүү үчүн өздүк баалоону жүргүзүүгө карата түзүлгөн жумушчу топтун жыйыны болуп өттү. Жыйынды жумушчу топтун төрайымы, т.и.к., доцент Өмүрбекова Гүлзат Кочкорбаевна алып барып, төмөнкү маселелер күн тартибинде талкууланды:
1. Жумушчу топтун иш-планы менен таанышуу жана талкуулоо;
2. Магистрлерди даярдоо боюнча ИВТ багытынын НБППсын талкуулоо менен бекитүү сунуштоо;
2. Программалык аккредитация боюнча стандарттарга жооптууларды бекитүү;
#Жыйында каралган маселелер талкууланып, сунуштар айтылды.