ФМО(ф)м-21тайпасынын магистранттары Козибаев Шерзод — N65 М.Сабиров мектеп-гимназиясында, Алабидинова Элмира — N5 Б.Айтматов мектеп-гимназиясында, Калбердиева Гүлаида — N52 A.Абдыкеримов атындагы орто мектебинде башкаруучулук практикасын өтөп келишти.