Адистиктер

Багыттардын аталышы:

Магистранттарды даярдоо багыттары Шифр Даярдоо адистиктери Окуу формасы Жайгашкан дареги
 Табигый-илимий билим берүү  

 

550100

География Очная

2 года

Г. Ош, ул. Н. Исанова, 79
Химия

 

Очная

2 года

Г. Ош, ул. Н. Исанова, 79
Биология 2 года Г. Ош, ул. Н. Исанова, 79
Физика-математикалык билим берүү 550200 Математика Очная Г. Ош, ул. Н. Исанова, 79
Физика 2 года Г. Ош, ул. Н. Исанова, 79
Информатика 2 года Г. Ош, ул. Н. Исанова, 79
Педагогика 550700 Педагогика Очная Г. Ош, ул. Н. Исанова, 79
 

Филологиялык билим берүү

 

 

550300

Кыргыз тили жана адабияты 2 года Г.Ош,  ул. Г.Айтиев, 27
Орус тили жана адабияты Очная Г.Ош,  ул. Г.Айтиев, 27
Англис тили 2 года Г.Ош,  ул. Г.Айтиев, 27
Экономика 580100 Экономика Очная Г.Ош,  ул. Г.Айтиев, 27
Юриспруденция 530500 Юриспруденция 2 года Г.Ош,  ул. Г.Айтиев, 27
Социалдык-экономикалык билим берүү 550400 Социалдык-экономикалык билим берүү(Тарых) Очная Г.Ош,  ул. Г.Айтиев, 27
Информатика жана эсептөө техникасы 710100 Информатика жана эсептөө техникасы 2 года Г. Ош, ул. Н. Исанова, 79
Колдонмо информатика 710300 Колдонмо информатика 2года Г. Ош, ул. Н. Исанова, 79